Μηχανικοί Mετρητές

 • HYDROCAL-M4

  Compact μετρητής θερμικής ενέργειας για συστήματα θέρμανσης/ψύξης
 • HYDROSPLIT-M3

  Διαιρετού τύπου υπολογιστική μονάδα θερμικής ενέργειας για συστήματα θέρμανσης/ψύξης
 • CMC-R

  Μετρητής πολλαπλής ριπής για ζεστό νερό έως 120° C με έξοδο παλμών
 • WDC-R

  Μετρητής νερού Woltmann για ζεστό νερό έως 130° C με έξοδο παλμών

Μετρητές Υπερήχων

 • HYDROSONIS-ULC

  Compact μετρητής θερμικής ενέργειας τεχνολογίας υπερήχων
 • HYDROSPLIT-M3

  Διαιρετού τύπου υπολογιστική μονάδα θερμικής ενέργειας για συστήματα θέρμανσης/ψύξης
 • HYDROSONIS-UP

  Παροχόμετρο υπερήχων

Κατανεμητές κόστους Θέρμανσης/Αισθητήρια

Εξαρτήματα θερμιδομετρητών

 • UC-CABLE

  Οπτική κεφαλή USB για μετρητές HYDRODIGIT-S1 & HYDROSPLIT-M3
 • S-U-3 / S-U-10

  Αισθητήρια θερμοκρασίας
 • P-S / P-S-X / P-M / P-L

  Θήκες για αισθητήρια θερμοκρασίας
 • HS-POWER-230

  Τροφοδοτικό 230 V – 50Hz HYDROSPLIT-M3 and RFM-RPT3
 • V-15 / V-20 / V-25

  Σφαιρικές δικλείδες με θήκη Μ10 για θερμιδομετρητές
 • OPTO-USB

  Οπτικός οδηγός προγραμματισμού για κατανεμητές κόστους θέρμανσης HYDROCLIMA
 • ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

  Στηρίγματα εγκατάστασης για κατανεμητές κόστους θέρμανσης σε θερμαντικά σώματα με φέτες
 • BRR7

  Κατσαβίδι τοποθέτησης κατανεμητών κόστους θέρμανσης
 • BRR9-50 / BRR10-20

  Κόλλα εγκατάστασης κατανεμητών κόστους θέρμανσης