Η B METERS είναι μια εταιρία από την Ιταλία η οποία σχεδιάζει, κατασκευάζει και διανέμει όργανα και λύσεις για την μέτρηση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, εδώ και 30 έτη.

Η τρέχουσα ετήσια παραγωγή ξεπερνά τα 1.800.000 τεμάχια, τοποθετώντας την B METERS σε θέση οδηγού τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

H B METERS srl δραστηριοποιείται τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και διεθνώς, προμηθεύοντας τις εταιρίες ύδρευσης, τη βιομηχανία και τις ιδιωτικές αγορές.

Το εύρος παραγωγής συμπεριλαμβάνει ψηφιακούς και ΕΞΥΠΝΟΥΣ μετρητές νερού τεχνολογίας υπερήχων, ταχυμετρικούς απλής και πολλαπλής ριπής με μηχανική ή μαγνητική μετάδοση, μετρητές τύπου Woltmann, μετρητές άρδευσης, μετρητές παροχής, μετρητές θερμικής ενέργειας και κατανεμητές κόστους θέρμανσης με άμεση ανάγνωση ή πλήρεις με ενσωματωμένες μονάδες για την απομακρυσμένη μετάδoση των δεδομένων κατανάλωσης.

Όλοι οι μετρητές διαθέτουν πιστοποιητικά έγκρισης ως προς την πλέον περιοριστική οδηγία 2014/32/EU Module B (MID).

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, 2014/32/EU module D (MID), UNI EN ISO 14001:2015 και λειτουργεί σε συμμόρφωση με το πρότυπο UNI-EN- 17025 για τις δραστηριότητες δοκιμών και μετρολογικής βαθμονόμησης.