WCM

Σύνθετος μετρητής που αποτελείται από μετρητή τύπου Woltman με έναν μετρητή απλής ριπής με δικλείδα εναλλαγής.

Σε χαμηλές τιμές ροής η δικλείδα κλείνει το πέρασμα του νερού διαμέσου του Woltman οθώντας το διαμέσου του μετρητή απλής ριπής εξασφαλίζοντας ακριβή μέτρηση ακόμα και στις χαμηλές ροές.