OPTO-USB

Sondă optică pentru configurarea repartitoarelor de costuri HYDROCLIMA