Yritys

YRITYS
Yritys
B METERS on italialainen yritys, joka on suunnitellut ja valmistanut sekä välittänyt kojeita ja ratkaisuja lämmityksen ja jäähdytyksen veden- ja energiankulutuksen yli 25 vuoden ajan.
Vuosituotanto ylittää nykyään yli 1 800 000 kappaletta, mikä asettaa B METERSin johtavaan asemaan sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.
B METERS srl toimii sekä kotimaassa että kansainvälisesti vesihuollon, teollisuuden ja yksityisten markkinoiden toimittajana.
Tuotevalikoimaan kuuluvat turbiini (nopeus) -tyyppiset yksi- ja monisuihkuiset vesimittarit, joissa on mekaaninen tai magneettinen voimansiirto, Woltmann-mittarit, kastelumittarit, virtausmittarit, lämpöenergiamittarit ja lämpökustannusten jakajat suoralla lukemalla tai integroituina moduuleina kauko-ohjauksella kulutustietojen saamiseksi.
Kaikilla mittareilla on hyväksyntätodistukset kaikista rajoittavimmista 2014/32 / EU-moduulin B (MID) asetuksesta.
Yhtiö on sertifioitu ISO 9001: 2008 -standardin, 2014/32 / EU-moduulin D (MID) ja UNI EN ISO 14001: 2015 mukaisesti, ja yhtiö toimii UNI-EN 17025 -säädösten mukaisesti testaus- ja metrologian kalibroinnin toiminnassa.
Privacy Policy