Vuotuinen tuotanto ylittää tällä hetkellä 1 800 000 yksikköä, mikä tekee B METERSistä johtavan valmistajan sekä kansallisella että Euroopan tasolla.

B METERS toimii sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja toimittaa tuotteita vesilaitoksille, teollisuudelle ja yksityiselle sektorille.

Tuotevalikoimaan kuuluvat digitaaliset ja ultraääniset SMART-vesimittarit, siipipyörätoimiset yksi- ja monisuihkuvesimittarit mekaanisella tai magneettisella voimansiirrolla, Woltmann-mittarit, kasteluvesimittarit, virtausmittarit, energiamittarit ja lämpömäärälaskimet, jotka ovat kaikki joko suoraan näytöltä luettavissa tai etäluentamoduuleilla tai integroiduilla etäluentalähettimillä varustettuja.

Kaikilla mittareilla on hyväksyntätodistukset, jotka ovat 2014/32/EU Module B (MID) -säädöksien mukaiset.

Yritys on sertifioitu ISO 9001:2008, 2014/32/EU-moduulin D (MID) ja UNI EN ISO 14001:2015-standardien mukaisesti sekä toimii testaamisen ja metrologisen kalibroinnin osalta UNI-EN 17025-sääntelyn mukaisesti.