Certificări

Calitatea produsului și serviciului oferit Clientului fiind obiectivul principal al filozofiei companiei, B METERS a adăugat, alături de numeroasele certificări ale produselor deținute în prezent, o serie de atestări suplimentare emise de terțe părţi, garantând eficacitatea proceselor de producție aplicate.

În plus faţă de certificatele de omologare pe piaţa europeană, rusă, ucraineană şi alte pieţe, B METERS a obţinut certificarea UNI EN ISO 9001, aplicată sistemului de management al calităţii şi metodologiilor de proiectare şi implementare a propriilor produse.

Compania se află în posesia modulelor B+D prevăzute de Directiva 2014/32/EU (MID) și funcționează în conformitate cu standardul UNI EN 17025 pentru verificări metrologice.

Nu în ultimul rând, atestările emise de instituții terțe cum ar fi WRAS, ACS și KIWA certifică compatibilitatea contoarelor B METERS pentru utilizarea într-un mediu alimentar.

Obținerea certificării UNI EN ISO 14001 pentru sistemul de management reprezintă o garanție suplimentară a angajamentului B METERS în ceea ce privește reducerea impactului afacerii asupra mediului.